Disclaimer

Disclaimer voor https://blauwenacht.nl
Antal Hendrix van Spronsen (Kamer van Koophandel: 63302349), hierna te noemen Blauwe Nacht, verleent u hierbij toegang tot https://blauwenacht.nl (“de Website”), publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Blauwe Nacht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Blauwe Nacht spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blauwe Nacht.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Blauwe Nacht oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blauwe Nacht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blauwe Nacht en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blauwe Nacht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Affiliate links
Sommige links naar producten kunnen affliate links zijn. Als je op deze link klikt word je doorverwezen naar een specifiek product (zoals een plugin of tool). Wanneer jij via deze link iets koopt, dan krijgt Blauwe Nacht daar een kleine vergoeding voor. Deze vergoeding wordt door het bedrijf betaald en heeft voor jou geen enkele gevolgen. Jij betaalt dus de originele prijs en niets extra’s. Als we hier een plugin of dienst promoten is dat onze eigen mening, we worden niet betaald om een link te plaatsen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wil je weten wat Blauwe Nacht voor jou kan betekenen?